dragonball z

play

dragonball z

בחרו את הדמויות שאתם רוצים שיתמודדו אחד מול השני, לחצו על דרגת הקושי הרצויה עבורכם, בעזרת חצי המקלדת תזיזו את הדמות שלכם שחץ למעלה לפעמים יגרום לדמויות לרחף, תלוי באיזו דמות בחרתם, בעזרת מקש A תבצעו סופר מכה אשר תרעיד את המסך מעוצמתה, בעזרת מקשים S,D תלחמו עם אגרופים ובעיתות.