Bibi Chibi Dress Up

play

Bibi Chibi Dress Up

במשחק זה תוכלו להלביש את הבובה שלכם איך שבא לכם בעזרת הפריטים שנמצאים בצידו הימני של מסך המשחק עליכם לגרור את פריט הלבוש אל גוף הבובה.
סיימתם להלביש אותה ? רוצים להתחיל שוב? קדימה תתחילו מההתחלה והלבישו את הבובה שלכם שוב.